Kracht Evangelisatie

Het evangelie van Jezus Christus is de kracht Gods tot behoud

HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS IS DE KRACHT GODS TOT REDDING

(Rom.1:16)

Evangelisatie, vaak een ondergeschoven kindje op de begroting en in de actieplannen van gemeenten en kerken.

Maar de Grote Opdracht die de Here Jezus ons gaf in Mat.28:19 is nog steeds van kracht. Sterker nog, de redding van mensen is de hartenklop van God, daarom gaf Hij Zijn Zoon. De Bijbel zegt, dat Hij niet wil, dat er ook maar 1 persoon verloren gaat, maar dat alle mensen worden gered.(2 Petr. 3:9)

Waarom is het dan zo moeilijk?

Mensen hebben soms rare ideeen

  • Je moet er een gave voor hebben
  • Je moet er voor geroepen zijn
  • Niet iedereen kan het
  • En vaak andere uitvluchten.

Ons resultaat bepaalt onze visie op evangelisatie, de kerken lopen leeg, het Christendom lijkt op zijn retour, het is voor achter de deur, zegt het cabinet.

Toch zegt de Here Jezus, dat de oogst groot is en de arbeiders weinig,(Joh. 4:35 + Mat.9:37 ) daar is dus nog niet veel aan veranderd.

Maar het kan ook anders:

St. Arbeiders in de Oogst organiseert sinds 2012 korte en krachtige trainingen, vaak in samenwerking met andere organisaties, die als doel hebben de oogst binnen te halen. We noemen dat een kiXtart

Via een eenvoudig stukje gereedschap leer je een methode, waarmee je al heel snel resultaten boekt, vaak al diezelfde middag!

Geen Bijbelkennis nodig, of apologetiek, theologie of wat anders. Je werk heel simpel met de Kracht van God.

Er wordt niet gediscussieerd of gedebatteerd het evangelie dringt rechtstreeks door, waar het hoort: in het hart van de mensen.

Al heel snel zul je merken dat degene waar je het misschien het minst van verwacht, jou nabidt in het zondaarsgebed en zo hun leven aan de Here Jezus geven,

Wil je weten hoe dat werkt?

Kom dan naar een van onze trainingen (zie de agenda) of beter, nodig ons uit om in jouw gemeente mensen te komen trainen. Met minimaal 12 man moet het mogelijk zijn om je stad te gaan bereiken en zielen te gaan winnen.

's Morgens is er de theorie en 's middags de praktijk.

Meld je aan voor een kIXtart training en zie mensen voor je ogen genezen en gered worden

Kosten? Daar worden we het wel over eens.

Neem contact met ons op via het contactformulier

 

 

NB. deze methode is ontwikkeld door The Great Awakening team van de River Church, Talpa, USA

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format

Webs Counter

Paypal Donation Button

Featured Products