Kracht Evangelisatie

Het evangelie van Jezus Christus is de kracht Gods tot behoud

Links